Lisa huvinimekirja

Liitu videokonverentsile telefonikõnega

 1. Helista telefoninumbrile:
  • +372 6840 390 (Eesti)
  • +358 942 827 710 (Soome)
  • +46 812 160 780 (Rootsi)
  • +370 5207 3440 (Leedu)
  • +371 6616 4020 (Läti)
  • +32 2735 5088 (Belgia, Brüssel)
  • +47 2199 9404 (Norra, Oslo)
  • +44 2038 568 724 (London UK)
  • Sisesta (DTMF koodidega) konverentsinumber ja #-märk
Kas see artikkel oli abiks?
0 kasutajale 0st oli see abiks
Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Palun logi sisse, et lisada kommentaar.